Energia z wiatru to jeden z filarów transformacji energetycznej. Przy odpowiednich warunkach oraz wsparciu wiatr na lądzie i morzu przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnienia gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw.

Pobierz raport: Polska energetyka wiatrowa 4.0

Omawia on aktualne zagadnienia z sektora lądowej energetyki wiatrowej, jego uwarunkowania prawne i biznesowe oraz perspektywy dalszego rozwoju branży.

Tegoroczny raport zawiera część specjalną, poświęconą morskiej energetyce wiatrowej, ze względu na jej rosnącą rolę w sektorze energetycznym. Polska może bowiem stać się liderem rozwoju tego sektora w regionie Morza Bałtyckiego i w Europie – trzeba tylko odpowiednio oszacować, a następnie wykorzystać, drzemiący w Bałtyku potencjał.

Wind energy is one of the pillars of the energy transition. With the right conditions and support, onshore and offshore wind will help guarantee the country’s energy security and strengthen the economy by building a modern and robust supply chain. Download Wind energy in Poland 4.0

Download Wind energy in Poland 4.0 report

The report discusses current issues in the onshore wind energy sector, its legal and business environment, and the prospects for the further development of the industry.

This year’s edition of the report includes a special focus on offshore energy due to the latter’s growing role in the energy sector. Poland may become a leader in the development of this sector in the Baltic Sea region and in Europe – it is only necessary to properly assess and then use the potential lying in the Baltic Sea.

Autorzy / Authors

Raport ten to kompendium wiedzy o rynku energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce opracowane przez ekspertów:
This report is a compendium of knowledge about the onshore wind energy market in Poland, prepared by experts from:

TPA / Baker Tilly TPA
firmy doradczej TPA / Baker Tilly TPA oferującej kompleksowe rozwiązania biznesowe m.in. dla branży energetycznej i nieruchomości
consulting firm providing comprehensive business advisory services to the energy and real estate sector

Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
– największej organizacji pozarządowej, która działa na rzecz dynamicznego rozwoju OZE, oraz
– the largest non-governmental organization working for the dynamic development of RES,

Kancelarii prawnej DWF
specjalizujących się w consultingu oraz opiece prawnej, oferując najwyższej jakości usługi dla sektora energetyki.
which specialize in consulting and legal services, offering the highest quality services for the energy sector.

Real Estate guidebook 2020/2021
Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości
Accounting Case Studies in the Real Estate Sector

Nasi eksperci / Our Experts

Dr Wojciech Sztuba

Partner Zarządzający

TPA Poland

Krzysztof Horodko

Partner Zarządzający

Baker Tilly TPA

Maciej Krokosiński

Partner w dziale audytu i doradztwa gospodarczego

Baker Tilly TPA

Tomasz Manowiec

CFA, FCCA, FMVA Dyrektor, Corporate Finance

Baker Tilly TPA

Mikołaj Ratajczak

Associate Partner w dziale doradztwa podatkowego

TPA Poland

Skontaktuj się z autorami raportu / Contact the report authors

  Na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych, wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy danych. Dowiedz się więcej. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

  O nas

  TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

  W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Legal Poland.

  TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych.

  Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej.

  tpa-group.pl
  bakertilly.pl

  About us

  TPA is a leading international consulting group, offering comprehensive business advisory services in 12 countries of Central and Southeastern Europe.

  In Poland, TPA is one of the largest consulting companies. We provide international corporations and large domestic companies with effective business solutions in terms of tax advisory, accounting and payroll outsourcing, real estate investment consultancy and personnel consulting, as well as audit and business advisory services under the Baker Tilly TPA brand. Legal services, provided under the Baker Tilly Legal Poland brand, have been a natural addition to our interdisciplinary services.

  TPA Poland, Baker Tilly TPA, and Baker Tilly Legal Poland are the exclusive representatives of Baker Tilly International in Poland – one of the largest global networks of independent consulting companies.

  As a member of Baker Tilly International, we combine the advantages of integrated, interdisciplinary ‘one-stop-shop’ services with local expertise and global reach of the advisory group.

  tpa-group.pl
  bakertilly.pl